Máy trộn siêu âm

Máy trộn siêu âm

Mô tả danh mục

Thiết bị tăng cường các phản ứng hóa lý bằng siêu âm (Polyme hóa-Kết tinh-Giảm kích thước hạt-Giảm thời gian phản ứng-Phân tán-Nhũ tương hóa(trộn)-Tích tụ- Tan rã/phá vỡ/khuấy bằng sóng siêu âm(môi trường chất lỏng).

CÔNG TNHH ĐIỆN SME