Thiết bị tăng cường các phản ứng hóa lý bằng siêu âm

Thiết bị tăng cường các phản ứng hóa lý bằng siêu âm

Thiết bị tăng cường các phản ứng hóa lý bằng siêu âm

Liên hệ đặt hàng  Gọi ngay 0438 727131

Mô tả danh mục

Thiết bị tăng cường các phản ứng hóa lý bằng siêu âm (Polyme hóa-Kết tinh-Giảm kích thước hạt-Giảm thời gian phản ứng-Phân tán-Nhũ tương hóa(trộn)-Tích tụ- Tan rã/phá vỡ/khuấy bằng sóng siêu âm(môi trường chất lỏng).

CÔNG TNHH ĐIỆN SME